Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Wtorek, 19.01.2021r.

Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty

Powrót powrót

Zawiadomienie o III sesji Rady Miasta Działdowo

I Sesja Rady Miasta VIII kadencji. Ślubowanie burmistrza i radnych Rady Miasta Działdowa

Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 11.00 odbędzie się – w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. Zamkowa 12 – III sesja Rady Miasta Działdowo, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych i stowarzyszenia gmin.
 7. Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2018-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa WarmińskoMazurskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Działdowo oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego użytego do celów służbowych przez radnego Rady Miasta Działdowo nie będącego własnością Gminy-Miasto Działdowo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta upoważnionego do wydawania poleceń służbowych dla Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, reprezentanta Gminy Miasto Działdowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia potrzeb Gminy-Miasto Działdowo w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działek będących własnością Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie sesji.
  Przewodniczący Rady
  /-/ Romuald Remiszewski

ZOBACZ >>> projekty uchwał <<<

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close