Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Sobota, 27.02.2021r.

Imieniny: Gabriela, Anastazji

Powrót powrót

VI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Działdowo

IV sesja Rady Miasta Działdowo

Przewodniczący Rady Miasta Działdowo Romuald Remiszewski zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się – w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. Zamkowa 12 – VI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Działdowo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Zmiany porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Działdowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnego do kontaktów z Młodzieżową Radą Miasta.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Działdowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Romuald Remiszewski

>>> Proj. uchwały – WPF 2019-2029.zip

>>> proj. uchwały – zm. budżetu na 2019.zip

>>> Proj. uchwały – powołanie zespołu interdyscyplinarnego .pdf

>>> Proj. uchwały – wskazanie radnego do kontaktów z MRM.pdf

>>> Proj. uchwały – odrzucenie stanowiska ZNP.pdf

>>> Proj. uchwały – zm. uchwałę tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.pdf

>>> Proj. uchwały – rozpatrzenie skargi.pdf

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close