Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Czwartek, 25.02.2021r.

Imieniny: Wiktora, Cezarego

Powrót powrót

Zapraszamy na XI sesję Rady Miasta Działdowa

X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Działdowo – 5.09.2019

2 października 2019 roku o godz. 10.00 – w sali zamkowej odbędzie się – XI sesja Rady Miasta Działdowo, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Zmiany porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.

6. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych i stowarzyszenia gmin.

7. Przedstawienie analizy przedinwestycyjnej pływalni w Działdowie.

8. Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

9. Uchwała w przedmiocie inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Janusza Korczaka w Działdowie:

– uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Janusza Korczaka w Działdowie.

– uchwała w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Janusza Korczaka w Działdowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo -12 terenów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo, określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

15. Informacje o: – kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku – przebiegu wykonania budżetu oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Działdowie a) przedstawienie Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika – wystąpienie Przewodniczącego Zespołu Opiniującego b) wybór Komisji Skrutacyjnej c) przyjęcie regulaminu głosowania d) wybór ławnika – głosowanie tajne e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2020-2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Działdowo.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy-Miasto Działdowo.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Działdowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Norwida w Działdowie na rzecz użytkownika wieczystego.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Romuald Remiszewski

proj. uchwały – ok. wysokości stawek podatku od nieruch

proj. uchwały – pomoc zdrowotna dla nauczycieli

proj. uchwały – sprzedaż nieruch. na ul. Norwida

proj. uchwały – ustalenie lokalizacji inw

proj. uchwały – w spr. ok. liczby przystanków

proj. uchwały – wybór ławnika

proj. uchwały – t. j. Statutu G-M Działdowo (2019)

proj. uchwały – zm. budżetu

proj. uchwały – zm. w skł. osobowym komisji rew

proj. uchwały zm. wpf

proj. uchwały – opłaty za strefę płatnego parkowania

projekt uchwały -odmowa lokalizacji inw

proj. uchwały – zm. MPZP 12 terenów

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close