Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Niedziela, 25.10.2020r.

Imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego

Powrót powrót

XVII sesja Rady Miasta Działdowo

XI sesja Rady Miasta Działdowo

Zawiadamiam, że w dniu 12 maja 2020 roku o godz. 10.00 – w sali zamkowej odbędzie się – XVII sesja Rady Miasta Działdowo, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych i stowarzyszenia gmin.
 7. Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Działdowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania Komisji Sportu, Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji Rady Miasta Działdowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Działdowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia stanowiska Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Miasta i Gminy Działdowo Zarząd Komisji Międzyzakładowej nr 1606 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiej Służby Drogowej w Działdowie z obowiązku wpłaty części nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy-Miasto Działdowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Janusza Korczaka w Działdowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowa dla terenu położonego przy ul. Męczenników.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Działdowo.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Romuald Remiszewski

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close