Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Środa, 21.10.2020r.

Imieniny: Urszuli, Hilarego, Jakuba

Powrót powrót

VIII sesja Rady Miasta Działdowo

V sesja Rady Miasta Działdowo

Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się – w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. Zamkowa 12 – VIII sesja Rady Miasta Działdowo, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Zmiany porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.

6. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych i stowarzyszenia gmin.

7. Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy-Miasto Działdowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

10. Udzielenie Burmistrzowi Miasta Działdowo wotum zaufania:

a) przedstawienie raportu o stanie Miasta Działdowo za rok 2018;

b) debata nad raportem o stanie Miasta Działdowo;

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Działdowo wotum zaufania.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo za rok 2018 i sprawozdań finansowych:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu;

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego;

c) przedstawienie informacji o stanie mienia Miasta Działdowo;

d) przedstawienie opinii RIO z wykonania budżetu;

e) dyskusja nad sprawozdaniem;

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;

12. Udzielenie Burmistrzowi absolutorium za rok 2018:

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;

b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej;

c) dyskusja nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi;

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019.

15. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w Działdowie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości położonej w Działdowie na rzecz Gminy-Miasto Działdowo.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego oznaczonego nr 6A zlokalizowanego w budynku przy ul. Władysława Jagiełły 46 w Działdowie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do

sądów powszechnych, które obejmują swoją właściwością obszar Gminy-Miasto Działdowo, na kadencję 2020-2023.

21. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Romuald Remiszewski

Pkt 9 proj. uchwały – w spr. wzoru wniosku o dodatek energ.pdf

Pkt 10 proj. uchwały – wotum zaufania.pdf

Pkt 11proj. uchwały – zatwierdzenie sprawozdania 2018.pdf

Pkt 12 proj. uchwały – udzielenie absolutorium.pdf

Pkt 13 proj. uchwały WPF 2019-2029.zip

Pkt 14 proj. uchwały – zm. budżetu na 2019 r.zip

Pkt 15 proj. uchwały – pomoc dla województwa.pdf

Pkt 16 proj. uchwały – budżet obywatelski.pdf

Pkt 17 proj. uchwały – kupno-sprzedaż działki.pdf

Pkt 18 proj. uchwały – ustalenia stawki opłat za przystanki.pdf

Pkt 19 proj. uchwały – wyrażenie zgody na sprzedaż Jagiełły 46.pdf

Pkt 20 proj. uchwały – powołanie zespołu opiniującego.pdf

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close