Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Środa, 21.10.2020r.

Imieniny: Urszuli, Hilarego, Jakuba

Powrót powrót

XX sesja Rady Miasta Działdowo

XIX sesja Rady Miasta Działdowa 30.06.2020

Zawiadamiam, że w dniu 10 lipca 2020 roku o godz. 9.00 w sali zamkowej odbędzie się XX sesja Rady Miasta Działdowo, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji
 4. Sprawozdanie Przewodnicząceg o Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawoz da nie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych i stowarzyszenia gmin.
 7. Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Miasto Działdowo.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w rok u 2019
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/162/16 Rady miasta Działdowo z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokal nego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Działdowo na lata 2015-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych przy ul. Męczenników w Działdowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia z gody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych przy ul. 11 Listopada w Działdowie.
 13. Raport o stan ie Miasta Działdow o za rok 2019
  a) wystąpienie Burmistrza Miasta
  b) debata nad raportem
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Działdowo wotum zaufania
 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Działdowo za rok 2019 i sprawozdań finansowych
  a) wystąpienie Burmistrza Miasta;
  b) wystąpienie Skarbnik a Miasta
  c) przed stawienie informacji o stanie mienia Miasta Działdowo
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Działdowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Działdowo w 2019 roku
  e) dyskusja nad sprawozdaniem
  f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
 15. Udzielenie absolutorium za za rok rok 2019:
  a) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie za o piniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Działdowo w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Działdowo
  c) dyskusja nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi;
  d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2019 rok.
 16. Wolne wnioski i informacje
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Romuald Remiszewski

Zobacz >>> Informacje organizacyjne

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close