Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Wtorek, 19.01.2021r.

Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty

Powrót powrót

Zapraszamy na XIII sesja Rady Miasta Działdowo

XII sesja Rady Miasta Działdowo [retransmisja, protokół głosowań]

Zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 10.00 – w sali zamkowej odbędzie się – XIII sesja Rady Miasta Działdowo, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z X, XI i XII sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych i stowarzyszenia gmin.
 7. Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/107/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Działdowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy-Miasto Działdowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3/2019 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Działdowie z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały nr 4/2019 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Działdowie z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 uchwały nr 5/2019 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Działdowie z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 16. Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2020 rok.
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy-Miasto Działdowo za rok szkolny 2018/2019.
 18. Informacja z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane do ich złożenia na podstawie art. 24 h ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Romuald Remiszewski

>>> roj. uchwały – roczny program współpracy.pdf

>>> proj. uchwały w spr. stw. nieważn. uchwały nr 4-2019 OZM Osiedla Nr 3 (2019).pdf

>>> proj. uchwały – Gminny Program Profilaktyki.pdf

>>> proj. uchwały – t. j. Statut m. Działdowo (wersja z 20.11.2019) .pdf

>>> proj. uchwały w spr. stw. nieważn. uchwały nr 5-2019 OZM Osiedla Nr 3 (2019).pdf

>>> proj. uchwały w spr. uchylenia uchwały nr3-2019 OZM Osiedla Nr 3.pdf

>>> proj. uchwały w spr. ustalenia odpłatności za pobyt w ośrodku .pdf

>>> proj. uchwały w spr. zm. uchwały Nr XIV-107-15.pdf

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close