Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Środa, 03.03.2021r.

Imieniny: Maryny, Kunegundy, Tycjana

Powrót powrót

Czwartki Lekkoatletyczne

Czwartki Lekkoatletyczne

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie organizuje zawody dziecięce w ramach XXVI edycji „Czwartków Lekkoatletycznych”. Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w cyklu zawodów.

Terminy – runda jesienna:

26.09.2019r. godz. 15.30 (stadion MOSiR)

03.10.2019r. godz. 15.30 (stadion MOSiR)

10.10.2019r. godz. 15.30 (stadion MOSiR)

Runda wiosenna :

Kwiecień , Maj 2020

Zgłoszenia w dniu zawodów do 1500.

Grupy wiekowe i konkurencje:

I grupa wiekowa 13 lat – rocznik 2007

60m , 300m , 600m dz , 1000m ch , skok w dal , skok wzwyż , rzut piłeczką palantową , pchnięcie kulą 3kg

II grupa wiekowa 12 lat – rocznik 2008

60m , 300m , 600m dz , 1000m ch , skok w dal , skok wzwyż , rzut piłeczką palantową

III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – rocznik 2009 i młodsi

60m , 300m , 600m dz , 1000m ch , skok w dal , skok wzwyż , rzut piłeczką palantową

Najlepsi uczestnicy cyklu w poszczególnych grupach wiekowych , którzy wystartują minimum w 6 zawodach (jesień ,wiosna) w tym w finale miejskim wywalczą prawo startu w finale Ogólnopolskim w czerwcu 2020 roku.

Więcej informacji dostępnych w regulaminie na stronie MOSiR oraz pod nr. tel. 23-697-46-70.

REGULAMIN
Zawodów dziecięcych XXVI edycji imprezy pn. „Czwartki Lekkoatletyczne”


1. Główny organizator zawodów:
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”
ul. Hoża 27 lok. 6; 00-521 Warszawa
tel./fax 0-22-740-74-34

2. Terminy zawodów:
Wrzesień 2019 r.
Październik 2019 r.
Kwiecień 2020 r.
Maj 2020 r.
Czerwiec 2020 r. – finał ogólnopolski

Organizatorzy z poszczególnych miast są zobowiązani do przeprowadzenia imprez jesiennych, wiosennych oraz finału miejskiego.

Wszyscy organizatorzy mają obowiązek przekazać do Stowarzyszenia „Sport Dzieci i Młodzieży” informację o datach, miejscach i godzinach rozpoczęcia zawodów. Ewentualne zmiany terminów zawodów powinny być zgłoszone przed ich planowanym przeprowadzeniem.

Ogólnopolski Finał Grand Prix zorganizowany zostanie w czerwcu 2020 r.
Finały miejskie należy przeprowadzić do 04.06.2020 r.
Listy zgłoszeniowe uczestników na XXVI Finał Ogólnopolski przyjmowane będą do 09.06.2020 r.

3. Uczestnicy
Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
I grupa wiekowa 13 lat – rocznik 2007
II grupa wiekowa 12 lat – rocznik 2008
III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – rocznik 2009

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach.

W Ogólnopolskim Finale Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.

4. Konkurencje
Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:

Rocznik 2007:
Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą – 2kg;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą – 3kg;
Zawodnicy tego rocznika podczas Finałów Ogólnopolskich w konkurencji skoku w dal będą skakać z belki a nie ze strefy.

Rocznik 2008, 2009 i młodsi:
Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji, lecz bez uwzględnienia ich w punktacji Grand Prix.

5. Zasady punktacji i kwalifikacji
a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg. tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.
b) Do Finału Ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.
Ze względu na możliwości finansowe Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w Ogólnopolskim Finale Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch zawodników w każdej konkurencji. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

c) Prawo startu w Finale Ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.
d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.
e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c)
f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w Finale Ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.

6. Punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów.
Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim.
Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim.
Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.

7. Wymogi regulaminowe
Organizatorzy zawodów w poszczególnych miastach mają obowiązek dostarczania protokółów z wynikami zawodów do Stowarzyszenia SDiM najpóźniej siedem dni po ich przeprowadzeniu. Nie dostarczenie protokółów zawodów w podanym terminie powoduje, że nie zostaną one uwzględnione w punktacji Grand Prix.

8. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
– Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
– Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w zawodach.
– Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
– Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
– Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
– Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close