Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Wtorek, 19.01.2021r.

Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty

Powrót powrót

IX sesja Rady Miasta Działdowo

Protokoły głosowań z Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 22 sierpnia o godz. 10.00 odbędzie się – w sali zamkowej, ul. Zamkowa 12 – IX sesja Rady Miasta Działdowo, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych i stowarzyszenia gmin.
 7. Sprawozdania z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych – osiedli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Działdowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo, od dnia 1 września 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody.
 16. Podjęci uchwały w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Polnej w Działdowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr X/98/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 września 2011 r. dotyczącej zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność GminyMiasto Działdowo służebnością przesyłu.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Romuald Remiszewski

Pkt 8 projekt uchwały – zmiany WPF.zip

Pkt 9 projekt uchwały – zmiany w budżecie.zip

Pkt 10 projekt uchwały – tekst jednolity osiedla.doc

Pkt 11 projekt uchwały – odrzucenie stanowiska ZNP.docx

Pkt 12 projket uchwały – sieć szkół 2019.docx

Pkt 13 projket uchwały – sieć przedszkoli 2019.docx

Pkt 14 – projekt uchwały – ustalenie opłaty za korzystanie z przedszkoli.docx

Pkt 15 projekt uchwały – drzewa droga Rychnowo – Działdowo.doc

Pkt 16 projekt uchwały drzewa – Szkotowo -Działdowo.doc

Pkt 17 projekt uchwały – sprzedaż nieruchomości.docx

Pkt 18 – projekt uchwały – zasady obciążania służebnością.docx

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close