Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Sobota, 27.02.2021r.

Imieniny: Gabriela, Anastazji

Powrót powrót

Zapraszamy na V sesję Rady Miasta Działdowo

IV sesja Rady Miasta Działdowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję na dzień 21 marca 2019 roku godz. 10.00 – w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. Zamkowa 12 – V sesję Rady Miasta Działdowo, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

1. Zmiany porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.

6. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności związków międzygminnych i stowarzyszenia gmin

7. Sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie za 2018 r.

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rak 018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiej Służby Drogowej w Działdowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy-Miasto Działdowo.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy pl. Biedrawy 1 w Działdowie.

15. Podjęcie uchwały zamieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych  — osiedli.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej — Osiedla Nr 1 w Działdowie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej — Osiedla Nr 2 w Działdowie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej — Osiedla Nr 3 w Działdowie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej — Osiedla Nr 4 w Działdowie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej — Osiedla Nr 5 w Działdowie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej — Osiedla Nr 6 w Działdowie.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej — Osiedla Nr 7 w Działdowie.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej — Osiedla Nr 8 w Działdowie.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej — Osiedla Nr 9 w Działdowie.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej — Osiedla Nr 10 w Działdowie.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej — Osiedla Nr 11 w Działdowie.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej — Osiedla Nr 12 w Działdowie.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej — Osiedla Nr 13 w Działdowie.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Reizyjnej Rady Miasta Działdowo na rok 2019.

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

32. Wolne wnioski i informacje.

33. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Romuald Remiszewski

>>> Proj. uchwały w spr. przyznawania świadczeń dla nauczycieli.pdf

>>> Projekt uchwały – zmiana WPF.zip

>>> Projekt uchwały – zmiany w budżecie.zip

>>> Proj. uchwały w spr. MSD.pdf

>>> Proj. uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż.pdf

>>> Proj. uchwały zm. uchwałę w spr. utworzenia jedn. pomoc. – osiedli.pdf

>>> Projekty uchwał w sprawie statutów osiedli.zip

>>> Proj. uchwały w spr. zm. w składzie komisji.pdf

>>> Proj. uchwały w spr. planu pr. KR na 2019.pdf

>>> Proj. uchwały w spr. rozpatrzenia skargi.pdf

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close