Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Niedziela, 07.03.2021r.

Imieniny: Tomasza, Perpetuy, Felicyty

Powrót powrót

XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Działdowa

XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Działdowo [na ŻYWO] 16.11.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) zwołuję zdalną XXVI nadzwyczajną sesję Rady Miasta Działdowo, w dniu 26 lutego 2021 roku o godz. 9.00.

Z uwagi na szczególne okoliczności związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2 odstępuję od zwyczajowego zaproszenia na sesję i postuluję, aby osoby zainteresowane śledziły przebieg sesji poprzez transmisję obrad realizowaną pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCbl3W_4C6hYMVMv-GA5L4JQ

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/136/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/20 Rady Miasta Działdowo z dnia

7 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo oraz określenia granic ich obwodów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2021 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Działdowo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Działdowie przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. Nr 925/48)

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Działdowie przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. Nr 925/49)

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Działdowie przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. Nr 925/50)

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Działdowie przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. Nr 925/51)

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Działdowie przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. Nr 925/52)

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Władysława Podkowińskiego w Działdowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Marii Konopnickiej w Działdowie na rzecz użytkownika wieczystego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działdowo.

16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drzew statusu pomnika przyrody.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Działdowo na rok 2021.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Działdowo na rok 2021.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Działdowo na rok 2021.

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (z dnia 14.12.2020 r.)

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (z dnia 20.12.2020 r.)

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (z dnia 20.12.2020 r. i 13.01.2021 r.)

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (z dnia 11.12. 2020 r.)

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (z dnia 31.12.2020 r.)

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji-listu otwartego „Alarm! Stop zabójczemu GMOStop niebezpiecznej szczepionce”.

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Działdowo

27. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Romuald Remiszewski

Informacja dla mieszkańców >>>

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close