Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Poniedziałek, 06.04.2020r.

Imieniny: Izoldy, Celestyna, Wilhelma

Powrót powrót

Terminy zgłoszeń oraz terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Od 1 marca rusza rekrutacja do szkół podstawowych

Szanowni Państwo Rodzice!

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 16 stycznia 2020 r. działdowskie szkoły podstawowe rozpoczynają rekrutację zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych.

Harmonogram poniżej.

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • art.133 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 • Uchwałą nr XXV/225/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo.,
 • Uchwała nr IX/90/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 sierpnia 2019 rw sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
 • Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo.
 1. ZGŁOSZENIA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z OKREŚLONYM OBWODEM

Termin: od 3 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia (karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły od dnia 3 lutego 2020 r.). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Podpisaną przez rodziców kartę zgłoszeniową należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej będącej szkoła obwodową zgodnie z miejscem zamieszkania

Terminy zgłoszeń oraz terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
 • REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU DANEJ SZKOŁY
 1. Termin: od 2 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r., do godz. 15:00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na wolne miejsca jakimi dysponuje szkoła, na podstawie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym podjętych Uchwałą nr XXV/225/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo.

UWAGA BARDZO WAŻNE!!!

Rekrutacja przeprowadzana jest pod warunkiem, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Wnioski rekrutacyjne dostępne będą na stronie internetowej szkół oraz w sekretariacie szkół od dnia 2 marca 2020 r.

Terminy zgłoszeń oraz terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
 1. Termin: od 30 marca 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r,. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności

 1. Termin: 9 kwietnia 2020 r., do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


UWAGA!!! Zakwalifikowany, to nie to samo co przyjęty. Lista kandydatów przyjętych wywieszana jest w terminie późniejszym.


 1. Termin: od 10 kwietnia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r., godz. 15:00

Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły

 1. Termin: 20 kwietnia 2020 r.,  do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


 UWAGA WAŻNE:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły składają kartę zgłoszeniową do szkoły obwodowej. W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa, rodzice dziecka składają do wybranej szkoły wniosek rekrutacyjny we wskazanym terminie. Dzieci /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo/.


 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżeli szkoły podstawowe, po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego będą dysponowały wolnymi miejscami, wówczas dla dzieci spoza obwodu szkoły zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne uzupełniające zgodnie z poniższym harmonogramem:

Terminy zgłoszeń oraz terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Rekrutacja SP 1

Rekrutacja SP 2

Rekrutacja SP 3

Rekrutacja SP 4

(fot. pixabay.com)

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close