Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Piątek, 22.01.2021r.

Imieniny: Anastazego, Wincentego

Powrót powrót

Chodnik powinien być odśnieżony!

Chodnik powinien być odśnieżony!

Wielu mieszkańców Działdowa przyzwyczaiło się do ciepłych zim. Obecne opady śniegu zapewne ucieszyły zmęczone zdalnym nauczanie dzieci. Czy również ucieszyły właścicieli posesji przylegających do chodników?

— Właścicielom i zarządcom nieruchomości przypominamy, że chodnik powinien być odśnieżony starannie. Co więcej, śniegu nie wolno zgarniać na drogę. Należy go uprzątnąć w takie miejsce, by nie przeszkadzał samochodom i pieszym — mówi komendant Straży miejskiej Paweł Wółkowski. — To właściciel (lub użytkownik, czy też najemca) posesji jest zobowiązany do odśnieżenia chodnika, przylegającego do posesji, a także usuwania sopli, zagrażających przechodniom. Osobom niewywiązującym się z tych obowiązków grozi nie tylko mandat od straży miejskiej, ale przede wszystkim dochodzenie odszkodowania w przypadku urazu spowodowanego zaniedbaniem wynikającym z niedopełnienia ciążącego na właścicielu lub innej osobie obowiązku.

Tak mówi prawo 
— Sprawę odpowiedzialności za otoczenie nieruchomości szczegółowo reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 roku. Zgodnie z zapisami ustawy, właściciel (lub użytkownik wieczysty) ma w obowiązku „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości”. Obowiązek dotyczy zarówno nieruchomości mieszkalnej, jak i komercyjnej lub też innej – na przykład sklepu, punktu usługowego, biura czy garażu — dodaje komendant. — Co warto dodać w tym miejscu, że chodzi o chodnik położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Ma to fundamentalne znaczenie. Jeśli mamy takie sytuacje, że pomiędzy nieruchomością, a chodnikiem jest pas miejskiej zieleni lub inny element infrastruktury, za który odpowiada gmina to wtedy obowiązek dbania o chodnik spoczywa już na zarządcy drogi. Dodatkowo ustawa ta zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku utrzymania chodnika w porządku, gdy znajdują się na nim płatne miejsca parkingowe lub przystanek.

Są także zasady dotyczące tego, jak powinno się chodnik odśnieżyć. Winno to być zrobione starannie i co jeszcze raz należy podkreślić, śniegu nie wolno zgarniać na drogę. Powinien znaleźć się w takim miejscu, by nie przeszkadzał samochodom i pieszym.

Pouczenie, a nawet mandat 
Straż miejska lub gminna może osobie niewywiązującej się z obowiązków wystawić mandat (maksymalnie do 500 zł), zwykle jednak kończy się na pouczeniu. Dopiero „notoryczni zapominalscy” spotykają się z większymi karami.

— Kolejne zaniedbania mogą skutkować skierowaniem sprawy do sądu z art. 117 kodeksu wykroczeń, który mówi, że osoba niewywiązująca się z „obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany” — mówi Paweł Wółkowski. 

Nie tylko chodnik, ale i dach 
Prawdziwe kłopoty mogą się zacząć, gdy na nieodśnieżonym, czy oblodzonym chodniku ktoś się poślizgnie i dozna urazu, np. złamania nogi. Taka osoba może domagać się odszkodowania od osoby odpowiedzialnej za utrzymanie porządku na chodniku.
Warto  przypomnieć o obowiązku usunięcia zalegającego z dachu śniegu i innych zagrożeń dla zdrowia i życia przechodniów, takich jak sople, czy nawisy śnieżne. Dotyczy to zarówno dachów budynków mieszkalnych, garażu, jak i budynku gospodarczego. Zalegający na dachu ciężki śnieg może nie tylko się na kogoś zsunąć, ale także doprowadzić do uszkodzenia dachu a nawet budynku.

Nasze obowiązki 
W przypadku domów wielorodzinnych odpowiedzialność za odśnieżenie chodnika spoczywa na wszystkich mieszkańcach. W praktyce zajmuje się tym spółdzielnia, wspólnota lub zarządca nieruchomości. Często usługę zleca się firmie zewnętrznej przejmującej nie tylko obowiązek dbania o porządek, ale i odpowiedzialność za zaniedbania. Zasadność obowiązku odśnieżania chodnika trafiła swego czasu przed oblicze Trybunału Konstytucyjnego, który nie dopatrzył się sprzeczności przepisu z konstytucją, zaznaczając między innymi, że z prawa własności nieruchomości wynikają także obowiązki społeczne, do których zalicza się właśnie dbanie o czystość chodnika.

Chodnik powinien być odśnieżony!

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close