Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Środa, 19.02.2020r.

Imieniny: Arnolda, Konrada, Marcelego

Powrót powrót

Uchwała Nr 5 /2019 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Działdowie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr 5 /2019 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Działdowie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 w związku z § 8.6. oraz §7.2. Statutu Osiedla nr 3 w Działdowie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.04.2003r. Nr 50, poz. 681) postanowiono co następuje:

§1.Wyraża się pilną potrzebę sporządzenia przez uprawniony podmiot, analizy wpływu inwestycji planowanej na terenie po byłym „Primbudzie”, (ul. Osiedleńcza 1, Działdowo) na Osiedle nr 3 i okoliczne tereny, wpływu na środowisko i przedstawienie go do konsultacji mieszkańcom na podstawie przeprowadzonych badań i zaopiniowanej dokumentacji.

§2.Zabezpieczenie i monitoring przez służby miejskie terenu po byłym Przedsiębiorstwie Budowlano-Usługowym „PRIMBUD’’ Sp.z.o.o. ul. Osiedleńcza 1, aby nie nastąpiła ingerencja w środowisko Natura 2000 oraz zakłócania bezpieczeństwa, porządku publicznego i zanieczyszczania terenów osiedla.

§3.Zabezpieczenie terenu po byłym Przedsiębiorstwie Budowlano-Usługowym „PRIMBUD’’ Sp.z.o.o. ul. Osiedleńcza 1 przez Urząd Miasta Działdowo na następujące cele:

1. Wnioskowany przez mieszkańców Osiedla nr 3 w Działdowie w Uchwale nr 4/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. teren na lokalizację obwodnicy łączącej ulicę Osiedleńczą z Mławską.

2.Dojazdu do posesji na ulicy Osiedleńczej 11.

3.Ścieżki rowerowe.

§4. Wnioskuje się do Burmistrza Miasta Działdowo i Rady Miasta Działdowo o przekształcenie w planie zagospodarowania miasta Działdowo terenu po byłym Przedsiębiorstwie Budowlano-Usługowym „PRIMBUD’’ Sp.z.o.o. ul. Osiedleńcza 1, na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe służące całemu miastu.

§4.Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Mieszkańcy Osiedla nr 3 w Działdowie nie otrzymali informacji dot. analizy wpływu planowanych inwestycji na terenie po byłym Przedsiębiorstwie Budowlano-Usługowym „PRIMBUD’’ Sp.z.o.o. ul. Osiedleńcza 1, zarówno na ich domostwa jak i całe Osiedle nr 3,

Osiedle nr 3 w Działdowie jest osiedlem z lat sześćdziesiątych, zaplanowanym na bardzo mały, lokalny ruch drogowy. Na Osiedlu nr 3 brak jest podstawowej infrastruktury miejskiej, nie występują parkingi czy wysepki parkingowe, a drogi osiedlowe przystosowane są do lokalnego ruchu samochodów osobowych o małym natężeniu ruchu.

Wybudowanie obwodnicy przez Osiedle nr 3 do centrum miasta, a co za tym idzie przekształcenie dróg lokalnych w drogi zbiorcze, negatywnie wpłynęło na poziom życia i bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla nr 3 w Działdowie.

Wysoki poziom drgań i hałasu jest odczuwalny codziennie przez mieszkańców Osiedla. Brak wysepek parkingowych, parkingów i możliwości wprowadzenia objazdów w sytuacji wystąpienia wypadku komunikacyjnego w każdej chwili może spowodować paraliż komunikacyjny osiedla i tej części miasta.

Ponieważ na Osiedlu nr 3 w Działdowie, jak również na sąsiadujących z nim osiedlach, brak jest terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, mieszkańcy Osiedla nr 3 zwracają się z wnioskiem do Rady Miasta Działdowo o wszczęcie procedury przekształcenia terenów po byłym Przedsiębiorstwie Budowlano-Usługowym „PRIMBUD’’ Sp.z.o.o. ul. Osiedleńcza 1 na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Myśląc perspektywicznie, mieszkańcy Osiedla nr 3 w Działdowie zwracają się również do władz miejskich o zabezpieczenie terenu związanego z żywotnymi interesami mieszkańców, na cele wymienione w §3 niniejszej uchwały.

Przewodniczący

Ogólnego Zebrania Mieszkańców

Osiedla nr 3

/-/Wojciech Zieliński

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close