Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Środa, 03.03.2021r.

Imieniny: Maryny, Kunegundy, Tycjana

Pobierz >>> Informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z organizacją, przez Urząd Miasta Działdowo, XI Festiwalu Cittaslow

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach otwartych, odbywających się w ramach XI Festiwalu Cittaslow w Działdowie (4-5.09.2020)
związane z przeciwdziałaniem COVID-19

§ 1

 1. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych
  i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

§ 2

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie https://www.dzialdowo.pl/regulamin-uczestnictwa-xi-festiwal-cittaslow/ oraz u personelu Organizatora przy wejściach na teren Wydarzeń.
 2. Wejście na teren Wydarzeń jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.

§ 3

 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych personelu.
 2. Personel jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w pkt. 1.

§ 4

 1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Przed wejściem na Wydarzenie każdy uczestnik jest zobowiązany do przekazania personelowi informacji na swój temat: imienia i nazwiska, tel. kontaktowy, miejscowość zamieszkania.
 3. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w pkt. 1 jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu.
 4. Jeżeli dana osoba odmawia podania informacji o których mowa w pkt. 2 nie zostanie dopuszczona do udziału w Wydarzeniu.

§ 5

 1. Podanie danych, o których mowa w § 4 jest obligatoryjne, a służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu.
 2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu dane zawarte w Formularzu będą mogły zostać przekazane przez Organizatora właściwym służbom sanitarnym.
 3. Dane będą przechowywane przez Organizatora przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo,tel.: (+48) 23 697 04 19, 697 04 20; Fax: (+48) 23 697 04. Pełna treść klauzuli znajduje się pod adresem: http://bip.dzialdowo.eu.

§ 6

 1. Na terenie Wydarzenia należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni.
 2. Organizator nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic.
 3. Na terenie Wydarzenia, w tym także podczas wchodzenia na teren Wydarzenia, zajmowania miejsc i wychodzenia z Wydarzenia należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.
 4. Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Organizatora, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Wydarzenia albo opuszczania tych miejsc.
 5. Personel Organizatora jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających.

§ 7

 1. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Organizatora.
 2. Organizator udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc znajdujących się na widowni.
 3. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca (lub odpowiedniego dystansu) między widzami, przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 4. W przypadku gdy wydarzenie odbywa się w miejscu nie posiadającym zorganizowanej widowni, Organizator przygotowuje miejsca siedzące widowni wg obowiązujących przepisów sanitarnych.
 5. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc.
 6. Personel Organizatora jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających.

§ 8

 1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 2. Regulamin obowiązuje w dniach odbywania się XI Festiwalu Cittaslow w Działdowie – od 4.09.2020 r. do 5.09.2020 r.

Pobierz >>>Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach otwartych, odbywających się w ramach XI Festiwalu Cittaslow w Działdowie (4-5.09.2020)<<<

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close