Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Czwartek, 28.05.2020r.

Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny

Powrót powrót

To czas na twoją decyzję! Weź udział w głosowaniu nad budżetem obywatelskim 2020!

Zgłoś swój projekt do działdowskiego Budżetu Obywatelskiego!

Piąta edycja budżetu obywatelskiego w Działdowie wkroczyła w decydującą fazę. Do 10 października 2019 r. każdy mieszkaniec miasta może wziąć udział w głosowaniu. Każdy głos ma znaczenie. Projektów jest sześć, a szacunkowy koszt każdego z nich to 100 tys. zł. Oznacza to, że jeden z projektów nie zostanie ujęty w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na 2020.

Na co można głosować?

1. Diamentowe Centrum Aktywności.

Projekt przewiduje zamontowanie trampolin ziemnych, zakup i ustawienie stołu do tenisa stołowego, stołu do piłkarzyków, montaż 2 leżaków betonowych, budowę sześciokątnej zadaszonej altany z 4 ławkami.

Lokalizacja: ul. Diamentowa i ul. Perłowa (działka nr 667/9). Koszt: 100 000 zł.

2. ParkTrampolin.

Projekt przewiduje wykonanie na terenie Parku im. Jana Pawła II lub placu zabaw przy ul. Podkowińskiego ziemnych trampolin modułowych, ławek (4 szt.) oraz koszy na śmieci (2 szt.).

Lokalizacja: Park Jana Pawła II (działki nr 863/5, 927/3) lub plac zabaw przy ul. Podkowińskiego (działka nr 644). Koszt: 100 000 zł.

3. Renowacja kortów tenisowych.

Projekt zakłada renowację kortów tenisowych tj. wymianę nawierzchni ceglanej na dwóch kortach oraz zakup i montaż plastikowych linii, instalację oświetlenia LED (na 1 korcie), zakup ławek (4 szt.), stolików (2 szt.), koszy na śmieci (2 szt.), zakup akcesoriów do pielęgnacji kortów.

Lokalizacja: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Robotnicza 10. Koszt: 100 000 zł.

4. Rozbudowa placu zabaw na ulicy 11 Listopada w Działdowie.

Głównym celem projektu jest rozbudowa istniejącego placu zabaw znajdującego się przy ul. 11 Listopada. Projekt zakłada rozbudowę placu o duży zestaw urządzeń dla dzieci, zjazd linowy oraz urządzenia siłowni zewnętrznej.

Lokalizacja: ul. 11 Listopada działka nr 2007/2. Koszt: 100 000 zł.

5. Budowa wnęki parkingowej na ulicy Styki wraz z wymianą oświetlenia.

Projekt zakłada budowę 8-10 miejsc postojowych prostopadłych do ulicy Styki wraz z wymianą oświetlenia po tej samej stronie.

Lokalizacja: ul. Styki – od ul. Matejki do ul. Kossaka. Koszt: 100 000 zł.

6. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Zielonej.

Celem projektu jest doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Zielonej w zestaw urządzeń dla dzieci, 2 bujaki, 1 huśtawkę typu ważka, urządzenia siłowni zewnętrznej, 2 ławki z oparciem oraz kosz na śmieci.

Lokalizacja: ul. Zielona. Koszt: 100 000 zł.

Twoja decyzja!

Od 23 września do 10 października 2019  r. każdy mieszkaniec Działdowa, który najpóźniej w roku przeprowadzenia konsultacji kończy 16 rok życia i jest zameldowany w Gminie-Miasto Działdowo może uczestniczyć w głosowaniu.

Każdy mieszkaniec, który chce wziąć udział w głosowaniu, może to zrobić wybierając tylko jeden z zaproponowanych sposobów głosowania tj. może wypełnić papierową kartę do głosowania lub oddać głos w systemie internetowym. Karta będzie ważna, jeżeli zostanie wypełniona czytelnie w każdym punkcie i wybrane zostaną maksymalnie 2 zadania poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK”, przy konkretnym zadaniu. Jeżeli głosujący nie dokona żadnego wyboru, wybierze więcej niż dwa projekty, poda błędne dane lub nie uzupełni wszystkich informacji, głos będzie nieważny. W przypadku wpływu większej ilości kart papierowych tj. dwóch lub więcej kart wypełnionych przez tego samego mieszkańca za ważną uznaje się kartę, która wpłynęła do Urzędu Miasta jako pierwsza. W przypadku udziału jednego mieszkańca zarówno w głosowaniu internetowym jak również poprzez wypełnienie ankiety papierowej, za ważny uznaje się głos oddany w systemie internetowym.

 Karty do głosowania można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta przy ul. Zamkowej 12 (pokój nr 1, parter). Kartę można również pobrać ze strony internetowej: www.bo.dzialdowo.pl i dostarczyć po wypełnieniu na adres: Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12 lub zagłosować internetowo na stronie www.bo.dzialdowo.pl.

Do budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2020 zostaną wprowadzone te zadania, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów i będą mieściły się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Pamiętaj! Na oddanie głosu masz czas od 23 września do 10 października 2019 r.

Do udziału w głosowaniu uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy-Miasto Działdowo, który najpóźniej w roku przeprowadzania konsultacji kończy 16 rok życia i posiada zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy-Miasto Działdowo do dnia rozpoczęcia głosowania.Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie od 23 września do 10 października 2019 r.

>>> Kto i jak może głosować

>>> Ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania

>>> Karta do głosowania

>>> Informacja o procedurze odwoławczej

>>> Regulamin procedowania projektów do budżetu obywatelskiego na rok 2020

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close