Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Poniedziałek, 27.05.2019r.

Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Powrót powrót

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2018/2019

Nabór wniosków  o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2018/2019

Burmistrz Miasta Działdowo informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Działdowo na rok szkolny 2018/2019.

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Ponadto świadczenia pomocy materialnej przysługują:

  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia/słuchacza, w której dochód netto na osobę nie może przekroczyć kwoty 514 zł miesięcznie (stan na dzień 23.07.2018 r.).

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Przyznane stypendium szkolne realizowane będzie w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie przedłożonych imiennych rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę.

Druki wniosków o przyznanie stypendium będą dostępne od 16.08.2018 r. :

  • w tutejszym Urzędzie Miasta ul. Zamkowa 12 (parter, pokój nr 1)
  • do pobrania ze strony internetowej: www.bip.dzialdowo.eu

Osoby zainteresowane pomocą stypendialną mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miasta (parter, pokój nr 1) od 01.09.2018 r. do 15.09.2018 r. Słuchacze kolegiów składają wnioski od 01.10.2018 r. do 15.10.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium szkolnego można uzyskać w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (pok. nr 18, nr tel. 697 04 45 lub 697 04 41) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

z up. Burmistrza
Andrzej Wiśniewski
Zastępca Burmistrza

Dodał: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close