01.10.2013 14:55 Wiek: 1 year
Kategoria: Imprezy

Konferencja "Bezpieczna praca i nauka w szkole"

"Bezpieczna praca i nauka w szkole" to temat konferencji, która odbyła się 25 września br. w Urzędzie Miasta Działdowo


Konferencja "Bezpieczna praca i nauka w szkole"

Konferencja "Bezpieczna praca i nauka w szkole"

Konferencja "Bezpieczna praca i nauka w szkole"

I miejsce - Maria Spychalska Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi Działdowo

II miejsce - Klaudia Jaworska Gimnazjum nr 1 im. Władysława Jagiełły Działdowo

III miejsce - Szymon Lipiński Gimnazjum nr 1 im. Władysława Jagiełły Działdowo

I miejsce - Zuzanna Dudek Szkoła Podstawowa im. ks. St.W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej

II miejsce - Maria Sidor Szkoła Podstawowa w Petrykozach

III miejsce - Patrycja Sobocińska Szkoła Podstawowa im. ks. St.W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej

I miejsce - Hubert Kowalski Szkoła Podstawowa w Petrykozach

Konferencja zorganizowana została przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie i Urząd Miasta Działdowo. Do współpracy włączył się Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie i Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Działdowie.

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez Burmistrza Miasta Działdowo Bronisława Mazurkiewicza, a patronatem medialnym Gazeta Działdowska, portal moje-dzialdowo.pl, Tygodnik działdowski, ATEST, Praca i Zdrowie, Przyjaciel przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy.

Konferencja jest jednym z przedsięwzięć tegorocznej kampanii społecznej pn. "Zdrowa i bezpieczna praca w szkole" koordynowanej przez CIOP-PIB. Podnoszenie bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole to jeden z celów kampanii.

Szkoły to specyficzne zakłady pracy, ponieważ oprócz pracownika przebywają w nich kształcący się uczniowie. Zatem na osobach kierujących tymi placówkami ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy uczniom oraz pracownikom.

W roku szkolnym 2009/2010 wydarzyło się około 75 tys. wypadków z udziałem uczniów, w tym 50 śmiertelnych i 321 ciężkich. 
Najwięcej bo ponad 80% wszystkich wypadków zdarza się w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Okazuje się, że pod względem liczby wypadków śmiertelnych szkoły zajmują drugie miejsce, tuż po budownictwie i przed górnictwie, pod względem wypadków ciężkim zajmują pierwsze niechlubne miejsce.

Sala konferencyjna Urzędu Miasta Działdowo wypełniona była po brzegi, co dowodzi że wielu jednostkom i instytucjom na terenie powiatu działdowskiego leży na sercu bezpieczna praca i nauka w szkole.

W konferencji uczestniczyli  przedstawiciel Warmińsko- Mazurskiego Kuratora w Olsztynie, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie, zastępca powiatowego inspektora sanitarnego w Działdowie, naczelnicy wydziałów oświaty Starostwa Powiatowego w Działdowie oraz Urzędu Miasta Działdowo, inspektorzy pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członkowie zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP o/ Olsztyn a także: dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie gimnazjów i szkół średnich, pracownicy służby BHP.

Podczas konferencji szkoła była analizowana z dwóch punktów widzenia - jako miejsce pracy,  w którym  innowacyjne rozwiązania mają służyć poprawie bezpieczeństwa i jakości pracy oraz jako miejsce nauki, które może edukować i wychowywać nowych autorów innowacji oraz rozwijać ich postawy innowacyjne.

Program konferencji składał się z dwóch sesji tematycznych: "Bezpieczna praca w szkole" i "Bezpieczna nauka w szkole".

W pierwszej części konferencji, przedstawiciele CIOP-PIB omówili elementy oceny jakości akustycznej wybranych pomieszczeń dydaktycznych. Na podstawie wyników badań przedstawiono ponadto wpływ adaptacji akustycznej na zrozumiałość mowy. Omówiono warunki bezpieczeństwa pracy w szkołach. Badania dowodzą bowiem, że główną przyczyną szkolnych wypadków, obok nieprawidłowych lub lekkomyślnych zachowań uczniów, są występujące na jej terenie zagrożenia mechaniczne.

W programie tej części konferencji omówiono również elementy higieny pracy głosem, warunki pracy nauczyciela oraz problem chorób narządu głosu (PSSE Działdowo), prewencję zagrożeń biologicznych w pracy nauczyciela (PSSE Działdowo), przestrzeganie przepisów bhp w szkołach (OIP Olsztyn) -  na podstawie kontroli przeprowadzonych przez PIP oraz stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach z dnia 12.06.2012 r. oraz problem stresu w zawodzie nauczyciela (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Działdowo) - przyczyny stresu nauczycieli, czynniki stresu związanego z zawodem nauczyciela, skutki stresu dla nauczycieli oraz metody radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela.

W drugiej części konferencji pn. "
Bezpieczna nauka w szkole" skupiono się na bezpieczeństwie uczniów.  Omówiona została tematyka wypadków w szkole oraz najważniejsze rozwiązania organizacyjne, które mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów (UM Działdowo).

Przedstawicielka PSSE w Działdowie skupiła się na stanowisku pracy ucznia, które powinno być dostosowane do wymagań ergonomii - co ma odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych. Zaprezentowano zasady prawidłowego siedzenia i zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy w tym zakresie. Przedstawiciel OIP z Olsztyna omówił zasady prawidłowej pracy z komputerem niestacjonarnym. Na zakończenie omówiono także zasady prawidłowego odżywiania się uczniów i jego wpływ na aktywność fizyczną uczniów (PSSE Działdowo).

Ostatnim elementem konferencji było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pn. "Moja bezpieczna szkoła" oraz wręczenie nagród laureatom,a uczestnicy konferencji mogli podziwiać wyróżnione prace.

Nagrody ufundowali: Pan Wojciech Zgliczyński - Właściciel Zakładu Betoniarskiego w Działdowie; Pan Robert Mendalka - Właściciel firmy budowlanej P.P.H.U. "COLOR-BET" w Działdowie, Pan Sławomir Gutkowski Prezes Warmińsko- Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.  w Działdowie.

Laureaci konkursu w kategoriach wiekowych

kl. I- III szkoły gimnazjalne

I miejsce - Maria Spychalska Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi  Działdowo
II miejsce - Klaudia Jaworska Gimnazjum nr 1 im. Władysława Jagiełły Działdowo
III miejsce - Szymon Lipiński Gimnazjum nr 1 im. Władysława Jagiełły Działdowo

kl. IV-VI szkoły podstawowe

I miejsce - Zuzanna Dudek  Szkoła Podstawowa im. ks. St.W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej
II miejsce - Maria Sidor Szkoła Podstawowa w Petrykozach
III miejsce - Patrycja Sobocińska  Szkoła Podstawowa im. ks. St.W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej

kl. I- III szkoły podstawowe

I miejsce - Hubert Kowalski Szkoła Podstawowa w Petrykozach
II miejsce - Wiktor Dombrowski Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Nr 2  im. Jana Pawła II w Działdowie
III miejsce - Karol Juchnowski Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Księżym Dworze

Wyróżnieni uczniowie:

Roguszczak Paulina,Brzewcy Ewa, Merdalski Mateusz, Kamińska Klaudia, Szustek Oliwia, Bojarowski Adam, Sandra Sieńska, Maciej Piórek, Szudrewicz Wiktoria, Krystowczyk Filip, Samoraj Natalia, Krajewski Paweł